Interactions one. A writing process book

Ký hiệu xếp giá
808.042 S4543
Dewey
808.042
Xuất bản
3. - New York: McGraw-Hill, 1997
Mô tả
180tr ; 23 cm
ISBN
9780071153287
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: school life; experiencing nature; living to eat or eating to live?; getting around the community; home; emergences and strange experiences; health; entertainment and the media; social life; customs, celebrations, and holidays; science and technology; you, the consumer.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000756  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5046