Quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
658.401 Qu-D
Dewey
658.401
Xuất bản
1. - Đồng Nai: Đồng Nai, 1999
Mô tả
447tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Nhập môn Chương 2: Tiến trình quản trị chiến lược kinh doanh Chương 3: Nhiệm vụ chiến lược và hệ thống mục tiêu của công ty Chương 4: Các đối tượng hữu quan và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Chương 5: Phân tích môi trường ngoại vi doanh nghiệp : Nhận diện những cơ hội và nguy cơ đe dọa Chương 6: Phân tích những điểm mạnh và yếu trong phạm vi nội bộ DN Chương 7: Phương pháp phân tích tình huống kinh doanh Chương 8: Chiến lược tổng thể của công ty Chương 9: Phân tích doanh mục đầu tư và đánh giá lợi hại của chiến lược tổng thể Chương 10: Những chiến lược cạnh tranh cấp DN Chương 11: Thực hiện chiến lược Chương 12: Kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược Chương 13: Quản trị chiến lược quốc tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000045  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 10398