Marketing communications in tourism and hospitality: concepts, strategies and cases

Ký hiệu xếp giá
338.47910688 M4788m
Dewey
338.47910688
Xuất bản
1. - Amsterdam; London: Butterworth-Heinemann, 2009
Mô tả
300tr ; 25 cm
ISBN
9780750682770
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
du lịch, khách sạn, tiếp thị
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: positioning marketing communications for tourism and hospitality; communications theory and applications; the marketing communications environment; consumer roles in marketing communications; marketing communications and organisational strategy; segmentation, targeting and positioning; marketing communications planning; advertising strategies for tourism and hospitality; other communication strategies; interactive and e-communications issues and strategies; conclusions and future issues in marketing communications
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002316  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 9184