Tourism 1. Student's book

Ký hiệu xếp giá
428.240243384791 W1838t 1
Dewey
428.240243384791
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2006
Mô tả
143tr ; 28 cm
ISBN
9780194551007
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
du lịch, tiếng anh chuyên ngành
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: what is tourism? world destinations; tour operators; tourist motivations; travel agencies; accommodation; marketing and promotion; the airline industry; holidays with a difference; reservations and sales; airport departures.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002310  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 4698