Các tỉnh ủy ở đồng bằng Sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay

Ký hiệu xếp giá
338.1095978 B9321c
Dewey
338.1095978
Xuất bản
1. - H.: Lý Luận Chính Trị, 2018
Mô tả
258tr ; 21 cm
ISBN
9786049622076
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
cơ cấu kinh tế, quản lý nhà nước
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trên cơ sở về lý luận và thực tiễn về các tỉnh ủy ở đồng bằng Sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đánh giá thực trạng, các tác giả đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở đồng bằng sông Cửu Long đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đến năm 2025.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018831  Còn  Rỗi          
100018832  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5409