Panorama. 1: building perspective through reading

Ký hiệu xếp giá
428.64 P195 1
Dewey
428.64
Xuất bản
1. - New York; Oxford: Oxford University Press, 2006
Mô tả
118tr ; 28
ISBN
9780194305433
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Anthropology: the inuit; Business: The food inductry; Architechture: modern buildings; African American studies: music; U.S. history: crime and punishment; Latin American studies: national treasures; Transportation: mass transit.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000904  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1003