Brian Tracy - Bậc thầy về tư duy thành công

Ký hiệu xếp giá
153.4 T761
Dewey
153.4
Xuất bản
1. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 books, 2019
Mô tả
271tr ; 20 cm
ISBN
9786049465451
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tư duy, thành công, kỹ năng mềm
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giới thiệu những phương pháp đơn giản và đã được chứng minh hiệu quả để giúp khai thác tài năng và khả năng tư duy tự nhiên nhằm đạt được những ước mơ, thúc đẩy khả năng sáng tạo, khai thác cơ hội trong mọi tình huống, loại bỏ những yếu tố tiêu cực, lập kế hoạch hoạt động hiệu quả, cách thức đạt mục tiêu chính xác và tốc độ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019168  Còn  Rỗi          
100019169  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6607