Cơ sở văn hóa Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
306.09597 C6522s 2018
Dewey
306.09597
Xuất bản
Tái bản lần thứ 20. - H.: Giáo dục, 2018
Mô tả
303tr ; 21 cm
ISBN
9786040039491
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
văn hóa, Việt Nam
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày các khái niệm cơ bản; cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hóa; diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam; không gian văn hóa Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019172  Còn  Rỗi          
100019173  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8060