101 quan điểm kinh doanh sẽ thay đổi cách bạn làm việc

Ký hiệu xếp giá
650.1 W4292
Dewey
650.1
Xuất bản
In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018
Mô tả
450tr ; 21 cm
ISBN
8934974147602
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Giải quyết vấn đề, Tư duy sáng tạo, Quản lý
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày một số quan điểm khác nhau về con người, về quá trình thực hiện và về tổ chức, giúp bạn nắm bắt được những kiến thức quan trọng trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống và từng bước tiến tới thành công trong tương lai.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019061  Còn  Rỗi          
100019062  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6090