100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay: từ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới

Ký hiệu xếp giá
658.8 O5846
Dewey
658.8
Xuất bản
In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018
Mô tả
270tr ; 21 cm
ISBN
9786041116498
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
marketing, tiếp thị, ý tưởng
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cung cấp 100 ý tưởng tiếp thị từ những công ty có thực - những ý tưởng đã được thử nghiệm và kiểm chứng - giúp kích thích suy nghĩ và có thể ứng dụng với hầu hết doanh nghiệp: tặng sản phẩm, khiêu khích khách hàng, gửi thư "tiền thật", tìm khách hàng trọng điểm, nói bằng ngôn ngữ của khách hàng, tạo sản phẩm dễ biểu diễn...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019067  Còn  Rỗi          
100019068  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6882