Khiến người khác thay đổi suy nghĩ: nghệ thuật gây ảnh hưởng mà không thao túng

Ký hiệu xếp giá
302.13 J753k
Dewey
302.13
Xuất bản
In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018
Mô tả
249tr ; 20 cm
ISBN
8934974150817
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
bán hàng, kỹ năng, thuyết phục
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tìm hiểu về nghệ thuật thuyết phục có đạo đức - nghệ thuật tạo sức ảnh hưởng mà không thao túng; cách tạo ảnh hưởng tới hành vi và thay đổi suy nghĩ người khác với việc thực hiện các tiêu chuẩn gồm: Có khả năng áp dụng cho tất cả các trường hợp, tính đạo đức, đo lường được và làm cho bạn tin tưởng được.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019358  Còn  Rỗi          
100019359  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 10400