ASP Databases

Ký hiệu xếp giá
005.362 ASP
Dewey
005.362
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2001
Mô tả
784tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tại sao phải sử dụng ASP và ADO để đưa dữ liệu lên web Chương 2: Cài đặt ASP cho ADO Chương 3: Các Recordset đơn giản Chương 4: SQL cơ bản cho các Recordset của ADO Chương 5: Các ứng dụng khác của Recordset đơn giản Chương 6: Các kết nối Chương 7: Hậu trường của ADO Chương 8: CÁc tham số của đối tượng Recordset Chương 9: Các phương thức và đặc tính của Recordset Chương 10: Các lệnh sửa đổi dữ liệu của SQL Chương 11: CSDL và Cookie Chương 12: Tập hợp Errors Chương 13: Đối tượng Command Chương 14: Stotrd Procedure và truyền tham số Chương 15: Dữ liệu đặc biệt Chương 16: Các mẹo vặt và thủ thuật về ADO Chương 17: Kiểm nghiệp và những cải tiến về sự thực thi
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003626  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6187