Cutting edge: intermediate. Teacher's resource book

Ký hiệu xếp giá
428.24 W7224
Dewey
428.24
Xuất bản
3. - Harlow: Pearson Education, 2013
Mô tả
110tr ; 30 cm + 1 CD
ISBN
9781447937579
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This fully-revised edition builds on the task-based learning approach that has made Cutting Edge so popular. With fresh, new, integrated DVD material and digital components, learners can be confident of improving their language skills through a carefully balanced range of activities.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019277  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8645