Cutting edge: elementary. Teacher's resource book

Ký hiệu xếp giá
428.24 G8121c
Dewey
428.24
Xuất bản
3. - Harlow: Pearson Education, 2013
Mô tả
111tr ; 30 cm + 1 CD
ISBN
9781447936862
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The Teacher’s Book contains the teaching notes and answer keys The Resource Disc has photocopiable extra activities, a variety of Tests with audio, plus video scripts from the Students’ book.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019268  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 15519