Cutting edge: advanced. Students' book

Ký hiệu xếp giá
428.24 C991e
Dewey
428.24
Xuất bản
new ed.. - Harlow: Pearson Education, 2014
Mô tả
176tr ; 30 cm + 1 DVD
ISBN
9781447936800
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The new edition includes a new Study, Practice, Remember section and Language live lessons that provide light-hearted contexts for practising functional language and writing. The Students' DVD-ROM contains all the audio and video clips and a downloadable Vocabulary book.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019269  Còn  Rỗi          
100019270  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4408