Principles of group accounting under IFRS

Ký hiệu xếp giá
657 K9271
Dewey
657
Xuất bản
1. - John Wiley & Sons, Inc., 2015
Mô tả
820tr ; 23 cm
ISBN
9781118751411
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán, tiêu chuẩn, lý thuyết, báo cáo tài chính
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: the case study, legal requirements for consolidated financial statements, definition of groups, preparation of consolidated financial statements and annual reports, initial consolidation, subsequent consolidation, associated companies, joint arrangements, changes in control, disposal and deconsolidation, special areas, management consolidation, consolidated financial statements, appendix I: fair value measurement.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002337  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6994