Consolidation: preparing and understanding consolidated financial statements under IFRS

Ký hiệu xếp giá
657 G169
Dewey
657
Xuất bản
1. - McGraw-Hill education, 2013
Mô tả
351tr ; 24 cm
ISBN
9780077160968
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán, tiêu chuẩn, lý thuyết, báo cáo tài chính
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: introduction, international financial reporting standards (IFRS): an overview, the meaning of consolidation, consolidated financial statements, combining individual financial statements: a primer, more on consolidation accounting, consolidating associates and joint-ventures, exercises on consolidation accounting.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002338  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14067