Từ điển Anh - Việt: Kỹ thuật cơ khí

Ký hiệu xếp giá
621.803 T550Đ
Dewey
621.803
Xuất bản
1. - Đồng Nai: Đồng Nai, 1999
Mô tả
590tr ; minh họa; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Từ điển, Kỹ thuật cơ khí, Anh - Việt
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Từ điển bao gồm các thuật ngữ cơ khí thông dụng, được giải thích và minh họa bằng hình ảnh. Từ điển còn có phụ lục cần thiết như chi tiết và nguyên lý máy, hệ thống điện và điện tử trong ô tô, các chữ viết tắt thông thường.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001486  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6827