Mosaic one. A reading skills book

Ký hiệu xếp giá
428.64 W411
Dewey
428.64
Xuất bản
3. - New York: McGraw-Hill Companies, 1997
Mô tả
279tr ; 23 cm
ISBN
9780071153683
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Chapter 1: New Challenges; Chapter 2: Looking at Learning; Chapter 3: Relationships; Chapter 4: Health; Chapter 5: High tech, Low Tech; Chapter 6: Money Matters; Chapter 7: Leisure Time; Chapter 8: Creativity; Chapter 9: Human Behavior; Chapter 10: Crime and Punishment; Chapter 11: The Physical World; Chapter 12: Together on a Small Planet.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000718  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1620