Modern pharmaceutics. V. 1, Basic principles and systems

Ký hiệu xếp giá
615.1 F6327m 1
Dewey
615.1
Xuất bản
5. - Informa Healthcare, 2009
Mô tả
633tr ; 26 cm
ISBN
9781420065640
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thuốc, dược, bào chế, nhà thuốc
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: pharmaceutics: new challenges, new paradigms, principles of drug absorption, pharmacokinetics, factors influencing oral drug absorption and drug availability, effect of route of administration and distribution on drug action, in vivo imaging of dosage stability, the solid state, excipient design and characterization, preformulation, disperse systems, surfactants, tablet dosage forms, hard-and soft-shell capsules, parenteral products.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002322  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3337