Modern pharmaceutics. V. 2, Applications and advances

Ký hiệu xếp giá
615.1 F6327m 2
Dewey
615.1
Xuất bản
5. - Informa Healthcare, 2009
Mô tả
537tr ; 26 cm
ISBN
9781420065664
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thuốc, dược, bào chế, nhà thuốc
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: time-controlled drug delivery systems, bioequivalence, cutaneous and transdermal delivery-processes and systems, design and evaluation of ophthalmic pharmaceutical products, delivery of drugs by the pulmonary route, pediatric and geristric pharmaceutics and formulation, biotechnology-based pharmaceuticals, veterinary pharmaceutical dosage forms, target-oriented drug delivery systems, new imaging methods for dosage form characterization, aspects of pharmaceutical physics, pharmaceutical aspects of nanotechnology, dosage forms for personalized medicine: from the simple to the complex.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002323  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2334