Health economics

Ký hiệu xếp giá
338.4336210973 B8262
Dewey
338.4336210973
Xuất bản
1. - London; Chicago: Pharmaceutical Press, 2010
Mô tả
359tr ; 24 cm
ISBN
9780853698678
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kinh tế, y tế, chăm sóc y tế
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: history of health care financing in the USA, the costs of American health care, the high costs of health care: the reasons why, physician care, prescription drugs, hospital care, medical technology, nursing home care, home care and hospice care, health care planning, private health insurance, managed care, medicaid and medicare, health care fraud and abuse, national health insurance.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002336  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13690