Pharmacoeconomics: from theory to practice

Ký hiệu xếp giá
338.476151 A758
Dewey
338.476151
Xuất bản
1. - Taylor & Francis, 2010
Mô tả
243tr ; 25 cm
ISBN
9781420084221
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thuốc, dược, giá cả
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is meant to provide an introduction to the major concepts and principles of pharmacoeconomics, with particular emphasis on modeling, methodologies, and data sources and application to real world dilemmas. Readers will learn about the international use of pharmacoeconomics in drug regulation, drug approval, and pricing. They are also give examples of pharmacoeconomic models used to support these purposes in government, the pharmaceutical industry, and healthcare settings (e.g., pharmacoeconomic analyses of a public health vaccination program).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002326  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5134