Basic statistics and pharmaceutical statistical applications

Ký hiệu xếp giá
615.10727 D2782
Dewey
615.10727
Xuất bản
3. - Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014
Mô tả
821tr ; 25 cm
ISBN
9781466596733
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
dược, thống kê, y khoa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book serves as an introduction to statistics for undergraduate and graduate students in pharmacy as well as a reference guide for professionals in various pharmacy settings. Designed specifically for non-statisticians, the text avoids heavy mathematics and concentrates on the practical application of the most commonly employed statistical tests. This edition introduces new statistical tests and includes Excel and Minitab applications for descriptive and inferential statistics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002327  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5853