Organizational behavior: emerging knowledge, global reality

Ký hiệu xếp giá
658 M1752
Dewey
658
Xuất bản
8. - New York: McGraw-Hill education, 2018
Mô tả
xxviii, 463tr ; 29 cm
ISBN
9781259562792
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
hành vi tổ chức
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: introduction, individual behavior and processes, team processes, organizational processes, introduction 2, individual behavior and processes 30, team processes, organizational processes 360, additional cases.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002325  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4494