Drug information and literature evaluation

Ký hiệu xếp giá
615.1 A119
Dewey
615.1
Xuất bản
1. - Pharmaceutical Press, 2013
Mô tả
196tr ; 23 cm
ISBN
9780857110664
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thuốc, dược, thông tin
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is designed for healthcare professionals to serve as a guide to using and evaluating drug information resources in practice. It provides an overview of commonly used information sources available in print, online, or in mobile versions, with their advantages and limitations, as well as database resources (e.g., PubMed, IPA) used to locate primary literature (clinical studies).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002334  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 14973