Basics marketing 02: Online marketing

Ký hiệu xếp giá
658.872 S5413
Dewey
658.872
Xuất bản
1. - AVA, 2010
Mô tả
183tr ; 23 cm
ISBN
9782940411337
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thương mại điện tử, tiếp thị
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: the digital media revolution, search marketing, e-commerce and e-branding, advertising on the web, the social web, online applications and mobile marketing, measurement and analytics, ethical, approaches.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002329  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7149