Basics marketing 01: Consumer behaviour

Ký hiệu xếp giá
658.8342 N766
Dewey
658.8342
Xuất bản
1. - Bloomsbury Visual Arts, 2017
Mô tả
167tr ;
ISBN
9782940373840
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếp thị, nghiên cứu, thị trường, , bán hàng, người tiêu dùng
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Chapter 1: what is consumer behaviour? Chapter 2: ethnic, religious and group influences, Chapter 3: class, age and gender influences, Chapter 4: consumer motivation, perception and attitude, Chapter 5: consumer knowledge and memory and Chapter 6: the consumer as a decision maker.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002328  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4011