Community and public health education methods: a practical guide

Ký hiệu xếp giá
362.1 B4742
Dewey
362.1
Xuất bản
4. - Jones & Barlett Learning, 2019
Mô tả
ISBN
9781284142174
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
sức khỏe, y tế, giáo dục, dịch vụ, cộng đồng
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: foundations for selecting community and public health education strategies, becoming a health education professional, promoting health education in a multicultural society, exploring social marketing concepts, building a health communication framework, developing effective presentation and training skills, developing and selecting resource materials, using social media, working with media outlets, facilitating groups, building and sustaining coalitions, advocating for health policy, using media advocating to influence policy.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002333  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5325