Stockley's drug interactions: a source book of interactions, their mechanisms, clinical importance, and management

Ký hiệu xếp giá
615.7045 S865
Dewey
615.7045
Xuất bản
12. - London: Pharmaceutical Press, 2019
Mô tả
1827tr ; 29 cm
ISBN
9780857113474
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
drug interactions
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Stockley’s Drug Interactions, edited by Claire L Preston, remains the world’s most comprehensive and authoritative international reference book on drug interactions. Based upon thousands of published papers and reports it: Covers interactions between therapeutic drugs, proprietary medicines, herbal medicines, foods, drinks, and drugs of abuse. Contains in-depth yet concise monographs in an easy-to-read format. Provides comprehensive details of the clinical evidence for the interactions under discussion, an assessment of their clinical importance, and clear guidance on managing the interaction in practice.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002339  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5764