21st century communication: listening, speaking, and critical thinking. Student book 3

Ký hiệu xếp giá
428.007 B7128t
Dewey
428.007
Xuất bản
1. - Boston: National Geographic Learning, 2017
Mô tả
184tr ; 28 cm
ISBN
9781305955523
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, communication
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
21st Century Communication is a four-level series that uses powerful ideas from TED Talks to teach learners to think critically and communicate effectively. Through authentic models of effective communication, students build fluency in the listening and speaking skills needed to achieve academic and personal success.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002347  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13480