Practical guide to business writing: writing in English for non-Native speakers

Ký hiệu xếp giá
808.06665 A3163
Dewey
808.06665
Xuất bản
1. - Chichester, West Sussex, UK: Wiley, 2013
Mô tả
152tr ; 21 cm
ISBN
9781118410813
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business writing, English
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides a wealth of practical information for any person who aims to produce short, effective documents within the work environment. It offers sensible, valuable and helpful rules for producing effective short reports, memos, letters and e-mails that are clear, concise and easy to read for the busy manager or supervisor working in the demanding setting of modern industry or commerce.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002358  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5999