Business correspondence: a guide to everyday writing: intermediate

Ký hiệu xếp giá
808.06665 L887b 2003
Dewey
808.06665
Xuất bản
2. - New York: Longman, 2003
Mô tả
149tr ; 28 cm
ISBN
9780130897923
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business correspondence, business writing, communication
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Business Correspondence introduces students to the proper formats and approaches to use in written office communication. This course develops practical business writing skills in English that students can apply immediately.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002357  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 6716