Business communication today

Ký hiệu xếp giá
658.45 B783b 2021
Dewey
658.45
Xuất bản
15. - Harlow: Pearson Education Limited, 2021
Mô tả
ISBN
9781292353142
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Business communication
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Understanding the foundations of business communication -- Achieving success through effective business communication -- Communicating in teams and mastering listening and nonverbal communication skills -- Communicating in a world of diversity -- Applying the three-step writing process -- Planning business messages -- Writing business messages -- Completing business messages -- Crafting brief messages -- Crafting messages for electronic media -- Writing routine and positive messages -- Writing negative messages -- Writing persuasive messages -- Supporting messages with quality information -- Finding, evaluating, and processing information -- Designing visual communication -- Planning, writing, and completing reports and proposals -- Planning reports and proposals -- Writing reports and proposals -- Completing reports and proposals -- Designing and delivering oral and online presentations -- Creating and delivering oral and online presentations -- Enhancing presentations with slides and other visuals -- Writing employment messages and interviewing for jobs -- Building careers and writing résumés -- Interviewing for employment and following up -- Appendix A: format and layout of business documents -- Appendix B: documentation of report sources -- Appendix C: correction symbols -- Video guide -- Handbook of grammar, mechanics, and usage.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002352  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 13975