The study skills handbook

Ký hiệu xếp giá
378.170281 C8519
Dewey
378.170281
Xuất bản
5. - London: Red Globe Press, 2019
Mô tả
432tr ; 23 cm
ISBN
9781137610874
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Test-taking skills -- Handbooks, manuals, etc; Learning, Writing, Test Taking Skills, Study skills
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Starting college -- Identifying your skills -- Intelligence and learning -- The C.R.E.A.M. strategy for learning -- Reading, note-taking, and referencing -- E-learning, technology and personalized learning -- Critical analytical thinking -- Memory -- Test-taking -- Group work and presentation -- College-level writing -- Developing your writing -- Confidence with numbers -- Research projects, reports, and case studies -- Planning your next move.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002364  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13855