Organization development and change

Ký hiệu xếp giá
302.35 C9716
Dewey
302.35
Xuất bản
Asia ed.. - Cengage Learning Asia, 2019
Mô tả
713tr ; 25 cm
ISBN
9789814834698
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
organization, development, change
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: general introduction to organization development, the nature of planned change, the organization development practitioner, the process of organization development, diagnosing, collecting, analyzing and feeding back diagnostic information, designing interventions, managing change, evaluating and reinforcing organization development interventions, interpersonal and groups process approaches, organization process approaches, employee involvement, work design, performance management, talent development, workforce diversity, inclusion and wellness, transformation change, continuous change, transorganizational change, organization development for economic, ecological and social outcomes, future directions in organization development.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002363  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9782