Mosaic two. A listening / speaking skills book

Ký hiệu xếp giá
428.3 Li-B
Dewey
428.3
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1999
Mô tả
380tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chapter 1: Language and Learning Chapter 2: Danger and Daring Chapter 3: Man and Woman Chapter 4: Mysteries Past and Present Chapter 5: Transitions Chapter 6: The Mind Chapter 7: Working Chapter 8: Breakthroughs Chapter 9: Art and Entertainment Chapter 10: Ethical Questions Chapter 11: Medicine Chapter 12: The Future Appendix
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000309  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14782