Medicinal chemistry: an introduction

Ký hiệu xếp giá
615.19 T4563
Dewey
615.19
Xuất bản
2. - Chichester: John Wiley & Sons, 2007
Mô tả
621tr ; 25 cm
ISBN
9780470025987
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Chemistry, Pharmaceutical, Drug design, Drug evaluation
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: An introduction to drugs, their action and discovery -- Drug structure and solubility -- Structure-activity and quantitative structures relationships -- Computer-aided drug design -- Combinatorial chemistry -- Drugs from natural sources -- Biological membranes -- Receptors and messengers -- Enzymes -- Nucleic acids -- Pharmacokinetics -- Drug metabolism -- Complexes and chelating agents -- Nitric oxide -- An introduction to drug and analogue synthesis -- Drug development and production.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002373  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14093