Poisoning & drug overdose

Ký hiệu xếp giá
615.9 P754
Dewey
615.9
Xuất bản
7. - New York: McGraw-Hill education, 2018
Mô tả
916tr ; 21 cm
ISBN
9780071839792
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Thuốc; Ngộ độc; Điều trị
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Comprehensive Evaluation and Treatment -- Specific Poisons and Drugs: Diagnosis and Treatments -- Therapeutic Drugs and Antidotes -- Environmental and Occupational Toxicology -- Index.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002366  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5945