Information technology in pharmacy: an integrated approach

Ký hiệu xếp giá
615.10285 G711
Dewey
615.10285
Xuất bản
1. - London: Springer, 2013
Mô tả
240tr ; 24 cm
ISBN
9781447158370
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pharmacy informatics; Pharmaceutical services, Information technology
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: IT enabling Pharmacy Practice -- Electronic Patient Records -- Electronic Prescribing and Medicines Administration in Hospitals -- Pharmacy Automation -- Electronic Medicines Management in Primary Care -- Pharmacy Management Systems -- Barcodes and Logistics -- Future Prospects in Pharmacy IT -- Glossary of terms -- Data Fields for Pharmaceutical Care -- Classification Framework for Pharmacy Interventions -- Pharmacy IT Select Bibliography.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002368  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6171