IoT machine learning applications in telecom, energy, and agriculture: with Raspberry Pi and Arduino using Python

Ký hiệu xếp giá
004.678 M432
Dewey
004.678
Xuất bản
1. - [United States]: Apress, 2020
Mô tả
278tr ; 24 cm
ISBN
9781484255483
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Internet, IoT, Internet
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Getting Started: Software and Hardware Needed -- Overview of IoT and IIoT -- Using Machine Learning with IoT and IIoT in Python -- Using Machine Learning and IoT in Telecom, Energy, and Agriculture -- Preparing for the Case Studies -- Configuring IIoT Energy Meter -- Telecom Industry Case Study: Solving the Problem of Call Drops with IoT -- Energy Industry Case Study: Predictive Maintenance for an Industrial Machine -- Agriculture Industry Case Study: Predicting a Cash Crop Yield.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002367  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5582