5S for healthcare

Ký hiệu xếp giá
362.1068 F5656
Dewey
362.1068
Xuất bản
1. - New York: Productivity Press, 2009
Mô tả
129tr ; 25 cm
ISBN
9781439803509
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Health services, Health Facilities,
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Getting Started; Introduction and Overview; The First Pillar: Sort; The Second Pillar: Set in Order; The Third Pillar: Shine; The Fourth Pillar: Standardize; The Fifth Pillar: Sustain; Reflections and Conclusions; Index.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002369  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 4609