Clinical skills for pharmacists: a patient-focused approach

Ký hiệu xếp giá
615.1 T5649
Dewey
615.1
Xuất bản
3. - United States: Elsevier Mosby, 2012
Mô tả
200tr ; 28 cm
ISBN
9780323077385
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Clinical Pharmacy, pharmacists, drug guides, medical
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introduction: The Practice of Clinical Pharmacy -- Communication Skills for the Pharmacist -- Taking Medication Histories -- Physical Assessment Skills -- Review of Laboratory and Diagnostic Tests -- The Patient Case Presentation -- Therapeutics Planning -- Monitoring Drug Therapies -- Researching and Providing Drug Information -- Ethics in Pharmacy and Health Care.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002370  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 14153