Clinical skills for pharmacists: a patient-focused approach

Ký hiệu xếp giá
615.1 T5649
Dewey
615.1
Xuất bản
3. - United States: Elsevier Mosby, 2012
Mô tả
200tr ; 28 cm
ISBN
9780323077385
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Clinical Pharmacy, pharmacists, drug guides, medical
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introduction: The Practice of Clinical Pharmacy -- Communication Skills for the Pharmacist -- Taking Medication Histories -- Physical Assessment Skills -- Review of Laboratory and Diagnostic Tests -- The Patient Case Presentation -- Therapeutics Planning -- Monitoring Drug Therapies -- Researching and Providing Drug Information -- Ethics in Pharmacy and Health Care.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002370  Còn  Đang mượn  NV0000937  Nguyễn Lê Anh Tuấn  17/11/2023 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5631