Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics

Ký hiệu xếp giá
615.7 B911
Dewey
615.7
Xuất bản
13. - McGraw Hill Medical, 2018
Mô tả
1419tr ; 29 cm
ISBN
9781259584732
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pharmacology, Drug
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: general principles, neuro pharmacology, modulation of pulmonary, renal and cardiovascular function, inflammation, immunomodulation and hematopoiesis, hormones and hormone antagonists, gastrointestinal pharmacology, chemotherapy of infectious diseases, pharmacotherapy of neoplastic disease, special systems pharmacology.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002392  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13342