Hands-On Data Structures and Algorithms with Python: Write complex and powerful code using the latest features of Python 3.7

Ký hiệu xếp giá
005.13 A261
Dewey
005.13
Xuất bản
2. - Birmingham: Packt Publishing, 2018
Mô tả
255tr ; 24 cm
ISBN
9781788995573
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Computers, Programming Languages, Python
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Python objects, types and expressions -- Python Data Types and Structures -- Principles of Algorithm Design -- Lists and pointer structures -- Stacks and Queues -- Trees -- Hashing and symbol tables -- Graphs and other algorithms -- Searching -- Sorting -- Selection Algorithms -- String algorithms and techniques -- Design techniques and strategies -- Implementations, applications and tools.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002384  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3876