The pharmacy informatics primer

Ký hiệu xếp giá
362.17820285 D888
Dewey
362.17820285
Xuất bản
1. - Bethesda, Md.: American Society of Health-System Pharmacists, 2009
Mô tả
251tr ; 26 cm
ISBN
9781585281664
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pharmacy informatics, Information organization, Computer programs
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Computerized provider order entry -- ePrescribing -- Clinical decision support -- Pharmacy information systems -- Pharmacy automation systems -- Bar code medication scanning at the point of care -- Smart pump technology -- System maintenance -- A new frontier: impact of the electronic medical record and computerized provider order entry on pharmacy services -- Medication safety -- Reporting and data mining -- Planning for downtime -- Management issues.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002382  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 6047