Speak Now: communication with confidence. 2

Ký hiệu xếp giá
808.51 R5162
Dewey
808.51
Xuất bản
1. - Oxford University Press, 2012
Mô tả
121tr ; 30 cm
ISBN
9780194030168
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English, speak, communication
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: friends and family, restaurants, health, jobs, free time, travel, style and fashion, opinions
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002391  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6842