E-mailing

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 P637e 2004
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - England: Delta publishing, 2004
Mô tả
64tr ; 30 cm
ISBN
9783125013216
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, Business English, Email
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Getting started, Structuring your message, Being clear and concise, Choosing the right level of formality, Getting the tone right, Checking before you send.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002389  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5208