Business result: Advanced: Student's book with online practice

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 B9797
Dewey
428.2402465
Xuất bản
2. - Oxford University Press, 2020
Mô tả
159tr ; 28 cm
ISBN
9780194739061
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business English; Tiếng Anh thương mại
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: connections, careers, change, risk, teamwork, progress, learning, performance, resources, leadership, values, persuasion.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002386  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4578